Jak prawidłowo odebrać wyniki badań!

 image

Aby prawidłow odebrać wyniki badań proszę postępować wg poniższej instrukcji.

1. Na stronie głównej OSCHR Lublin wejdź do systemu pobierania wyników badań przyciskając ikonkę "Pobierz wyniki on-line"

2. W polu "Identyfikator (numer kodu kreskowego)" wprowadź 13 cyfrowy numer, który jest umieszczony na karcie zlecenia w formie naklejki nad kodem kreskowym
(przykład: 0000000000000).

3. W polu "Numer zlecenia" wprowadź numer podany na karcie zlecenia
(przykład: 0/2011).

4. Następnie przyciśnij przycisk sprawdź


DANE WPROWADZONE PRAWIDŁOWO!

Jeżeli dane w polu "identyfikator" i "numer zlecenia" zostały wprowadzone prawidłowo, zostanie wyświetlona jedna z poniższych stron.


a) WYNIKI GOTOWE DO ODBIORU
(status zlecenia: wykonane)

 

b) BRAK WYNIKÓW W SYSTEMIE
(status zlecenia: w trakcie realizacji, anulowane, w archiwum)

a) Jeżeli zlecenie Państwa zostało wykonane, zostanie wyświetlona w/w strona oznaczona literką "a)".
W celu zapisania wyników na komputerze proszę o przyciśnięcie przycisku "zapisz na komputer",

a następnie wybierz miejsce na dysku Twojego komputera gdzie ma zostać zapisany plik z wynikiem badań.

 

 

Jeżeli nie chcesz zapisywać wyników badań na swoim komputerze,
możesz równiesz przeglądać swoje wyniki badań bezpośrednio w przeglądarce.
W tym celu należy przycisnąć przycisk "otwórz w przeglądarce"

 

b) Jeżeli wyniki nie zostały wyświetlone zostanie pokazana w/w strona oznaczona literką "b".
Brak wyników w systemie może być spowodowany:

- zlecenie nie zostało jeszce wykonane (status zlecenia: w trakcie realizacji),
- anulowaniem zlecenia (status zlecenia: anulowane)
- przeniesieniem wyników badań do archiwum (status zlecenia: w archiwum)

UWAGA!
Wyniki badań będą widoczne w systemie nie wcześniej niż 72h od momentu złożenia zlecenia w biurze
OSCHR Lublin i będą widoczne w systemie nie dłużej niż 30 dni od daty ich wykonania.
Po tym czasie wyniki będzie można odebrać osobiście tylko i wyłącznie w biurze OSCHR Lublin.

 

DANE WPROWADZONE NIEPRAWIDŁOWO!

Jeżeli dane w polu "identyfikator" i "numer zlecenia" zostały wprowadzone błędnie, zostanie wyświetlona poniższa strona.

W tym celu należy przycisnąć przycisk "POWRÓT" i spróbować ponownie wprowadzić dane z karty zlecenia.
Jeżeli błąd będzie się powtarzał, proszę o kontakt z OSCHR Lublin
(dane dostępne na stronie w zakładce Kontakt).